skip to Main Content

Cosplaan obté el reconeixement a la gestió Excel·lent

Després d’emplenar totes les fases del procés, 47 empreses han obtingut aquest any el segell a la Gestió Excel·lent (CIEGE).

Les empreses que han obtingut el certificat han hagut de passar un procés desenvolupat per INFORMA, que els ha portat a superar 57 indicadors de 10 categories diferents: solvència, rendibilitat, creixement, ocupació, internacionalització, responsabilitat social corporativa, satisfacció de client, innovació, gestió de el risc comercial i digitalització.

Les cinc primeres tenen un pes global en la qualificació final del 75%.

Com ha comentat Juan Ortín, “per obtenir el certificat d’Excel·lència en la Gestió Empresarial, les empreses havien d’aconseguir, després d’analitzar en profunditat 57 indicadors de deu categories, una qualificació de el 50% o superior, havent aconseguit de mitjana un 67%” .

“L’alta exigència dels paràmetres utilitzats comporta una rigorosa selecció”, afirma Amador G. Ayora, director de elEconomista.

Més informació aquí.

Back To Top