skip to Main Content

COMPROMESOS
AMB LA CONSTRUCCIÓ

Des de fa més de 15 anys, treballem en l’execució de projectes i reformes integrals amb professionalitat i proximitat.

COMPROMÍS
I EXCEL·LÈNCIA

Empresa de referència, diversificada, integrada, compromesa amb el seus treballadors i amb l’excel·lència del servei cap als nostres clients.

L’equip humà és l’ànima del nostre projecte. Comptem amb personal tècnic qualificat, amb una àmplia experiència.

Atenem als nostres clients des de la professionalitat i la proximitat en tot tipus de projectes.

ALLÀ ON
ENS NECESSITIS

La solidesa de l’organització i la força de l’enorme potencial humà ens permeten donar resposta allí on ens necessitis, inclús en els escenaris més exigents.

EQUIP
HUMÀ

Tenim un equip amb gran experiència preparat per a abordar y desenvolupar tot tipus de projectes.

  • Enginyers de Camins
  • Enginyers d’Obres Públiques
  • Arquitectes
  • Arquitectes Tècnics
  • Enginyers Navals
  • Enginyers Tècnics Industrials
  • Diplomats en Ciències Empresarials i en Administració i Direcció d’Empreses
  • Deliniants
  • BIM Managers

COMPROMESOS
AMB EL NOSTRE TREBALL

Per això, des de Cosplaan apliquem als nostres projectes els següents criteris:

POLÍTIQUES DE SEGURETAT
I MEDI AMBIENT

A CospLaan som conscients de l’impacte ambiental de la nostra activitat i n’intentem minimitzar els aspectes negatius posant els recursos necessaris per a aquest fi.

Fomentem l’ús racional dels recursos i promovem la sostenibilitat a les accions realitzades. Establim estratègies davant el canvi climàtic. Prevenim la contaminació i apliquem les mesures per a minimitzar els accidents mediambientals. Volem protegir la vegetació, el control dels consums, la correcta gestió de residus i la reutilització dels materials. I ens assegurem del compliment de la legislació vigent en matèria ambiental.

LA QUALITAT
COM A VALOR

El nostre objectiu és assegurar un producte final segur i d’acord amb les especificacions, normes i codis tècnics aplicables a la nostra activitat de construcció; amb aquesta finalitat tenim implementat un Sistema de Gestió de Qualitat.

El sistema de gestió ens dota d’una millor organització, d’optimització dels recursos i d’una millora contínua de l’Empresa, augmentant dia a dia la nostra aposta ferma de futur.

SEGURETAT
LABORAL

A CospLaan tenim la prevenció de Riscos Laborals com la nostra major prioritat. Considerem primordial protegir la seguretat i la salut de tots els treballadors que desenvolupen la seva activitat a dins de l’àmbit d’actuació de l’Organització.

Proporcionem unes condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i del deteriorament de la salut. El nostre objectiu és eliminar, reduir i controlar els diferents tipus de riscs.

Creiem en la formació contínua dels treballadors i garantim els recursos necessaris materials i humans per a la prevenció.

Revisem i actualitzem constantment el Sistema de Seguretat i Salut per a incrementar de forma constant l’eficàcia del sistema.

GESTIÓ
ÈTICA

A CospLaan prenem consciència de la importància dels valors ètics, tant a la gestió com a la presa de decisions empresarials.

Hem desenvolupat tota una sèrie de punts i una normativa interna amb la finalitat que els nostres empleats es regeixin per uns valors d’Ètica, Honestedat, Transparència i Confiança.

Ens comprometem a no fer ús ni recolzar el treball infantil, el treball forçat ni la discriminació social o laboral ja sigui per raons de raça, d’origen social o nacional, de religió, de gènere, d’orientació sexual, d’estat civil, d’afiliació a sindicats o d’opinions polítiques, com de qualsevol altra condició que pugui donar lloc a la discriminació.

Apostem per la cultura del bon tracte i servei, la dignitat i el respecte.

A CospLaan lluitem contra la corrupció, ja sigui l’extorsió, la instigació al delicte, el suborn, el conflicte d’interessos, el frau, el tràfic d’influències, la falsificació documental o el blanqueig de capitals, o qualsevol altra forma de corrupció.

ESTRUCTURA
FLEXIBLE

Estructura flexible, alta preparació tècnica i vocació permeten donar resposta a tot tipus de projectes.

MILLORA
CONTÍNUA

Els principis de CospLaan són exigits i difosos des de la Direcció i interioritzats per tots els nostres treballadors.

Demostrant el nostre compromís permanent amb el desenvolupament del Sistema de Gestió, a CospLaan mantenim actualitzada i renovada la certificació d’aquest complint els requisits de les normes ISO 9001:2015 (Sistema de Gestió de Qualitat), ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) i BS OHSAS 18001:2007 (Sistema de Seguretat i Salut en el Treball).

Back To Top