skip to Main Content

SUBESTACIÓ ELÈCTRICA 220Kv “JUNEDA”

Descripció

Treballs a la SE Juneda, consistents en demolicions, fonaments en massa i armats en unitats comuns i parc 220 kV, drenatges, canalització de cables i adequació dels vials d’accés i circulacions.

Dades generals

Client Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI)
Localització Juneda (Lleida)

Imatges del projecte

Back To Top