skip to Main Content

URBANITZACIÓ EXTERIOR. PGA CATALUNYA RESORT

Descripció

Urbanització exterior del Resort PGA Catalunya a Caldes de Malavella. Formació de paviment horitzontal amb col·locació de peces de formigó 20×20, lloseta per a vorera grisa, llamborda i vorada així com aplacat de parament vertical exterior amb pedra natural.

Dades generals

Client COMSA, SAU.
Localització Caldes de Malavella (Girona)

Imatges del projecte

Back To Top