skip to Main Content

REFORMA SALA POLIVALENT. TORRE II. EECC. CAIXABANK.

Descripció

Conjunt d’actuacions realitzades en el soterrani-4 de la Torre II dels Edificis Centrals de CaixaBank a Barcelona.

Destacant les unitats de repintat de paraments verticals, reforma de sostre, pavimentació, revestiments i formació de divisòries, per adaptar la sala d’un espai polivalent per a ús exclusiu dels treballadors de CaixaBank.

Dades generals

Client CaixaBank, SA.
Localització Av. Diagonal, 621 (Barcelona)

Imatges del projecte

Back To Top