skip to Main Content

LÍNIA 110Kv SE LLOBREGAT – SE NISSAN (ZONA FRANCA)

Descripció

Treballs de canalització entre la Subestació Llobregat i la Subestació Nissan situades a la Zona Franca de Barcelona. Consistents en obertura de rasa, formació de pericons, reblert de rases i reposició i repintat d’asfalt en els trams necessaris.

Dades generals

Client COBRA
Localització SE Llobregat – SE Nissan (Zona Franca)

Imatges del projecte

Back To Top