skip to Main Content

CAIXABANK. REFORMA INTERIOR D’OFICINA “IN TOUCH”

Descripció

Reforma integral de local amb 30 llocs de treball, d’ús oficina/administratiu per a canvi integral d’imatge corporativa i funcionalitat. Desmuntatge de mobiliari, llocs de treball, mampares i divisòries existents per adaptar-los a l’empleno de la normativa vigent.

Realització d’acabats tals com: Substitució de paviments, realització de falsos i sostres i revestiments verticals, adequació d’instal·lacions afectades (climatització, ventilació, informàtica, telefonia, megafonia i seguretat) entre unes altres.

Dades generals

Client CaixaBank, SA.
Localització Av. Diagonal, 530 (Barcelona)

Imatges del projecte

Back To Top