skip to Main Content

CAIXABANK. REFORMA INTERIOR D’OFICINA BUSINESS BANK

Descripció

Canvi de distribució interior de local, instal·lació de caixers en façana d’edifici i adequació de fusteries afectades. Realització d’enderrocaments i envans, falsos sostres, revestiments i instal·lacions existents i posterior execució de nova distribució facilitada pel client consistent en: Subministrament i instal·lació de paviments, falsos sostres, revestiments, instal·lació de nou mobiliari i col·locació de rètols corporatius.

Dades generals

Client CaixaBank, SA.
Localització Av. Verge de Montserrat, 116 (El Prat de Llobregat)

Imatges del projecte

Back To Top