skip to Main Content

CAIXABANK. REFORMA CENTRE DE FORMACIÓ “RETHINK”

Descripció

Reforma interior de local de superfície aproximada de 301,95 m2 en planta primera de l’edifici d’oficines Gran Via de Carles III nombre 85 de Barcelona.

Consistent en enderrocament d’envans, sostres i paviments existents, realització de nous envans, mampares, falsos sostres i instal·lacions per a adequació a la nova distribució i a les exigències per a realització del nou centre de formació.

Dades generals

Client CaixaBank, SA.
Localització Gran Vía de Carles III, 85 bis (Barcelona)

Imatges del projecte

Back To Top