skip to Main Content

CAIXABANAK. OFICINES INSIGNIA IMPLANTACIÓ CENTRE HUB

Descripció

Conjunt d’actuacions realitzades en la Planta -1 de l’edifici de CaixaBank situat en Avinguda Diagonal, 530 de Barcelona per a implantació de centre HUB d’empreses, consistents en: enderrocament i demolició de paraments existents, mobiliari i instal·lacions.

Realització de nova compartimentació i acabats interiors (sostres, paviment, revestiments i divisòries), renovació d’instal·lacions de climatització, sanejament, telecomunicacions, anti-intrusió i protecció contra incendis per adaptar el local a les noves exigències d’imatge i funcionalitat exigides pel client.

Dades generals

Client CaixaBank, SA.
Localització Av. Diagonal, 530 (Barcelona)

Imatges del projecte

Back To Top